top of page

Körkortsintyg vid NPF

I mycket liten omfattning bedömer jag lämplighet och utfärdar läkarintyg för körkort vid neuropsykiatriska funktionshinder såsom t.ex. ADHD och Aspergers syndrom till en låg kostnad. 

Välkommen!

Driving lesson
Car holiday
bottom of page