top of page

Psykoanalys

Jag erbjuder långsiktig och ambitiös behandling med i första hand psykoanalys eller psykoanalytiskt orienterad psykoterapi efter individuell bedömning.  Psykoanalys kräver tid och en ambition för självförståelse. Ring gärna för mer information och kontakt!


Välkommen!

Lonely leafless tree in misty winter landscape
Rowboat on beautiful smal lake
bottom of page